O nama

Udruženje ljubitelja i vlasnika istorijskih vozila

“Oldtajmer Klub Niš”

Predstavlja neprofitnu organizaciju sa svojstvom pravnog lica, osnovanu radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesasa članova, očuvanja i zaštite istorijskih vozila, negovanja kulturno-istorijskog nasleđa, posebno kroz aktivnosti prikupljanja i pisanja o istoriji saobraćaja, motorizacije, sporta i istaknutih ličnosti iz oblasti istorije automobilizma.

Aktivnosti Oldtajmer kluba Niš usmerene su ka organizovanju manifestacija, rekreativnih i kulturnih programa, saradnje sa ostalim klubovima, udruženjima, asocijacijama, a pre svega sa vlasnicima istorijskih vozila u zemlji i inostranstvu.

Članovi Oldtajmer Kluba Niš su zaljubljenici u istorijska vozila sa ciljem očuvanja saobraćajno-tehničke kulture, posebno Niša i okoline. U okviru udruženja postoji aktiv NAIS koji se bavi istraživanjem u oblasti istorije saobraćaja. Članovi udruženja su redovni učesnici manifestacija u okruženju, a svojim aktivnostima daju doprinos popularizaciji oldtajmer kulture u regionu i šire.

Posebna ciljna grupa su mladi, na čiju edukaciju članovi kluba obraćaju posebnu pažnju.

Udruženje “Oldtajmer klub Niš” predstavlja najstariji klub ovog tipa u Nišavskom okrugu.

Udruženje je član Srpskog saveza za istorijska vozila, deluje u skladu sa zakonom, statutom i pravilima FIVE.